Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, de 31 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, des de la Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya facilitem la següent informació:

Organització institucional i estructura administrativa Organització institucional i estructura administrativa
Economia i Finances Economia i Finances
  • Comptes anuals 2016
  • Pressupostos aprovats 2016
  • Patrimoni de la Generalitat
    • La Fundació i2CAT no disposa de béns immobles ni de béns mobles de valor especial.
  • Subvencions i ajuts
    • La Fundació i2CAT no té previst publicar cap convocatòria per a la concessió de subvenció ni ajudes durant l'exercici pressupostari actual.
Territori Territori
  • No aplica

Última actualització. 31.08.2017

Propera actualització. 31.08.2018