URBAN-T

Informacio

Descripció

Els sistemes tradicionals d’informació del trànsit ofereixen informació extreta de l’observació, reportant l’estat de la circulació i les incidències que sorgeixen. La gran majoria de les afectacions provenen d’actuacions planificades que, amb una gestió adequada, ens permetria informar amb antelació de l’impacte d’aquest sobre el trànsit, evitant d’aquesta manera embussos i retards. Però en canvi, la majoria d’aquestes afectacions es produeixen per restriccions parcials no previstes amb anterioritat, que impacten directament sobre la circulació dels vehicles.

Aquestes afectacions comporten una sèrie d’efectes secundaris que també s’han de tenir presents, com pol·lució, soroll, etc. Segons fonts de la CEE, els problemes de congestió de trànsit representen pèrdues econòmiques anuals superiors a l’1% del PIB.

El projecte dóna resposta a la necessitat d’integrar tant les fonts d’informació disponibles en una ciutat com la captura d’informació dinàmica mitjançant sensors estratègicament col·locats a la ciutat que capturin dades en temps real.

Innovació

El projecte Urban-T, que s’inicia a finals del 2012, es realitza conjuntament amb les empreses SUMMA i Incosa, amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar una plataforma conjunta per a la gestió integral de les incidències planificades i imprevistes que afecten al trànsit d’una ciutat.

S’utilitzaran i es desenvoluparan nodes sensors per ultrasons que, mitjançant l’enviament de senyals i el temps de rebot, estimaran l’ocupació de vehicles en una via i el seu moviment. Aquesta solució serà testejada a dues ciutats: Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i Figueres (Girona).

Entitats
  • UPC
  • i2CAT
  • SUMMA
  • INCOSA


Àrea: 
Duració: 
12/2012 a 05/2014
Finançament: 
AEESD
Pressupost: 
30.000 €
Coordinador: