UBI-nETRICAT

UBI-nETRICAT: Recerca col·laborativa en Ubiquitous Sensor Networks

Informacio

Descripció

Aquest projecte de col·laboració desenvolupa nous protocols, algoritmes, configuracions i adaptacions que permetin optimitzar el rendiment de la tecnologia de Xarxes de Sensors per tal que les empreses que desenvolupen aquestes solucions se’n puguin beneficiar de la tecnologia i de totes les seves aplicacions potencials.

En aquest projecte s’ha tingut en compte el repte d’integrar universitats, empreses i administració pública en un mateix projecte, conjuntament amb la participació d’entitats coreanes que aporten valor tecnològic addicional.

Innovació

L’objectiu principal del projecte UBI-nETRICAT és desenvolupar nous protocols, algoritmes, configuracions i/o adaptacions que permetin millorar el rendiment d’aquesta tecnologia. Per aconseguir aquest objectiu, es planteja escollir determinats camps d’aplicació que permetin fer la validació de les solucions tecnològiques plantejades mitjançant experiments reals, alhora que possibilitin i facilitin la transferència d’aquestes innovacions al mercat.

Després d’analitzar la realitat del teixit industrial català, la tecnologia de xarxes de sensors es pot aplicar i en conseqüència beneficiar a tres sectors concrets:

 • Agricultura: monitorització i optimització de sistemes automàtics de reg.
 • Serveis d’Emergències: localització i enviament de dades crítiques per a serveis de bombers i policia.
 • Mediambiental: monitorització de paràmetres mediambientals i sistema d’alarmes per a zones forestals.
Beneficis

Els resultats d’aquest projecte estan totalment orientats al desenvolupament de nous serveis i productes que aprofitin els avantatges que ofereixen les xarxes de sensors ubiqües, obtenint al final del projecte i en fites intermèdies una sèrie de proves pilot de demostració de viabilitat.

Entitats
Grups d’investigació

WNG-UPC (Josep Paradells)

Participants
 • Orange
 • ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)
 • Sensing&Control
 • ADTEL
 • IRTA
 • REGSA
 • Bombers de la Generalitat
 • Mossos d’Esquadra
Àrea: 
Duració: 
10/2008 a 09/2011
Finançament: 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Orange
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
Pressupost: 
2.700.000 €
Coordinador: