TRESCIMO

Testbeds for Reliable Smart City Machine to Machine Communication

Informacio

Descripció

El projecte TRESCIMO pretén millorar las capacitats de les plataformes d’experimentació per a la investigació a l’àmbit de la Internet del Futur a Europa i Sudàfrica i demostrar la seva viabilitat a través d’activitats d’investigació experimental que repercutiran en innovació social e innovació en tecnologies intel·ligents i ecològiques.

La futura gestió de sobrecàrregues de la xarxa elèctrica a Sudàfrica implica l’aplicació de mecanismes de demanda-resposta, la instal·lació de petits dispositius en les premisses de l’usuari final i la comunicació a través de diferents tecnologies de xarxa cap a un controlador central, amb la finalitat de permetre que la càrrega de xarxa pugui monitoritzar-se, mesurar-se i limitar-se en cas necessari.

Uns altres reptes són el desenvolupament de sensor intel·ligents assequibles (per exemple, els sensors d’aire d’Airbase) i també la recopilació de dades de sensors amb capacitats limitades d’energia. En els diversos escenaris que plantejarà el projecte, des de consum energètic fins a la monitorització d’ompliment de contenidors d’escombraries, les dades s’envien a través de les xarxes IP (que proporcionen la informació immediatament) o són recollides mitjançant tècniques basades en xarxes tolerants al retràs. En aquest segon cas, les dades s’emmagatzemen localment i son entregades quan s’aconsegueix la connexió a una xarxa viable; d’aquesta manera és possible recol·lectar informació no sensible per optimitzar i minimitzar el consum energètic dels sensors intel·ligents perquè transmetin únicament quan hi hagi una xarxa disponible.

Pot consultar més informació extensa i actualitzada sobre l’avanç de TRESCIMO a la pàgina web del projecte http://trescimo.eu

Innovació

El projecte TRESCIMO pretén donar solucions als reptes plantejats a través de la integració d’una plataforma sofisticada per a Smart Cities (CSIR) i un framework de comunicacions màquina a màquina (M2M) (TUB/Fraunhofer OpenMTC) compatible amb ETSI i oneM2M i, per una altra banda, la implementació d’un sistema intel·ligent de recol·lecció de dades en Smart Cities tolerant al retràs amb el mateix framework M2M.

Es farà especial èmfasi a la identificació segura i a la autenticació de sensors i usuaris i en l’ús de funcionalitats basades en una política “emmagatzemar i reenviar” (Store & forward). Per validar el plantejament i l’arquitectura proposades en el projecte, s’analitzaran desenvolupaments en instal·lacions d’experimentació federades a Berlín (Fraunhofer) i Ciutat del Cabo (UCT) utilitzant un framework de gestió de plataformes experimentals (TUB FITeagle) compatible amb l’arqutiectura Slice Federation (SFA) i es duran a terme proves de camp a Johannesburg (CSIR/Eskom) i Espanya (i2CAT/ABS)

Entitats
Eurescom-European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications GmbH EUR Germany
Technische Universität Berlin TUB Germany
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Fraunhofer Germany
Council for Scientific and Industrial Research CSIR South Africa
University of Cape Town UCT South Africa
Airbase Systems Ltd ABS Israel
Eskom Holdings Ltd Eskom Israel
Fundacio Privada i2CAT, Internet I Innovacio Digital a Catalunya i2CAT Spain
Àrea: 
Duració: 
01/2014 a 12/2015
Finançament: 
FP7 Programme
South African Department of Science and Technology
Pressupost: 
1.612.023 €