TELECREMATS

Plataforma de Telemedicina para el Diagnóstico y Seguimiento de Pacientes no Trasladados

Informacio

Descripció

L’objectiu principal del projecte és implementar i validar una plataforma de telemedicina per a l’assistència remota en el cas d’emergències mèdiques de cremades. El projecte també inclou la validació clínica entre l’hospital de referència (amb el metge especialista) i l’hospital comarcal (amb el metge d’urgències).

La plataforma proveeix comunicació segura, ràpida i fiable per a la teleassistència i el telediagnòstic. La comunicació s’aconsegueix mitjançant serveis de videoconferència d’alta definició (HD) i de qualitat estàndard, complementada amb la funcionalitat de compartició de les imatges adquirides des de la càmera HD. Aquestes funcionalitats són complementades amb la capacitat de generar l’informe d’urgències de manera col·laborativa, ja que pot ser editat simultàniament per el metge d’urgències i l’especialista.

La plataforma de telemedicina abordarà els següents escenaris:

 • Diagnòstic remot d’urgència: assistència especialitzada durant l’emergència.
 • Tractament remot d’urgència: assistència remota per el seguiment i tractament del pacient.

La imatge següent mostra ambdues funcionalitats:

Innovació

El disseny i la implementació de la plataforma de Telemedicina es basa en la modularitat. Està format per un nucli i mòduls addicionals, permetent així extensibilitat i flexibilitat per afegir noves funcionalitats amb interfícies ben definides. A més, per tal de garantir la connectivitat i la interoperabilitat, s’utilitzen els protocols i estàndards més comuns; la compatibilitat del hardware s’aconsegueix mitjançant l’ús d’entorns de desplegament convencionals. Finalment, la plataforma considera l’ergonomia en termes de facilitat i simplicitat d’ús, així com de localització en termes de la capacitat d’adaptar diferents idiomes.

A continuació es detallen els principals mòduls implementats:

 • Informe d’urgències: entorn WEB amb tecnologia FLEX  que permet l'edició de l'informe d’urgències de manera asíncrona i simultània per ambdós professionals clínics, metge especialista i metge d’urgències.
 • Integració de les dades del pacient: permet exportar i transferir les dades de l’informe al Sistema d’Informació de l'Hospital (HIS) utilitzant l’estàndard HL7.
 • Videoconferència: captura i transmissió d’àudio i vídeo HD utilitzant el protocol H.264.
 • Control de la càmera remotament: permet al metge especialista el control remot de la càmera HD.
 • Mòdul d’Adquisició de la imatge: permet al metge especialista fer fotos amb la càmera HD i emmagatzemar-les al PACS de l’hospital (Picture Archiving and Communication System) en format DICOM.

Els aspectes de innovació del projectes són:

 • Servei de videoconferència d’alta definició.
 • Control remot de la càmera d'alta definició.
 • Generació de l'informe d’emergències en temps real.
 • Integració amb l'HIS.
 • Captura d'imatges JPG HD i conversió d’aquestes a format DICOM incorporant la informació del pacient.

Vista de la plataforma metge especialista (dalt) i metge d’emergències (baix)

Beneficis

Per els hospitals comarcals resulta difícil cobrir tota la gamma de especialitats d’emergències durant les 24 hores del dia degut a les restriccions de recursos. Per aquesta raó, el procediment comú en un cas d’urgència de cremades és enviar el pacient a l’hospital de referència perquè rebi el seu tractament.

Els principals beneficis obtinguts amb l’ús de la plataforma són:

 • Diagnòstic i tractament especialitzat en temps real sense la necessitat de traslladar al pacient. Això comporta una reducció en el temps de resposta clínica.
 • Evitar els trasllats innecessaris del pacient, estalviant temps i costos al sistema sanitari.
 • Millora de l’atenció al pacient, incrementant la qualitat de l’assistència.
 • Millora de la coordinació entre nivells assistencials.
 • Millora de la formació dels professionals de la salut, mitjançant la millora de l’accessibilitat al coneixement d’alta especialització.
Entitats
Duració: 
07/2011 a 12/2012