Talented-IN

Informacio

Descripció

L'empresa SNTalent disposa d'una plataforma de recruitment 2.0 que utilitza les xarxes socials com a mitjà per realitzar la difusió de les ofertes de treball i la captura automàtica de candidats (actius i passius).

En aquesta plataforma, SNTalent necessita incorporar funcionalitats de web semàntica, ontologies i algoritmes d'intel·ligència artificial per maximitzar el nombre de candidats aconseguits i establir un procés automàtic de selecció que permeti realitzar un primer filtratge/matching dels candidats més adequats a una determinada oferta, en base a paràmetres objectius (CV) i subjectius (actituds i comportament mostrats en les xarxes socials).

SNTalent subcontractarà a i2CAT per al desenvolupament de part d'aquestes tasques.

Entitats
Duració: 
11/2011 a 10/2013
Coordinador: