SPECIFI

Smart Platforms Enabling the Creative Industries for the Future Internet

Informacio

Descripció

SPECIFI combinarà les Xarxes d’Accés de Propera Generació (NGA) amb les infraestructures i plataformes de la Internet de les coses (Internet of Things o IoT) per a la creació d’una Anella Creativa Europea de Ciutats i Regions intel·ligents. L’Anella Creativa facilitarà la personalització, entrega i compartició de serveis innovadors en l’àmbit de les indústries creatives codissenyats amb els usuaris, a nivell local, regional i Europeu. L’Anella Creativa proveirà del serveis esmentats a través de Fibra fins a la llar (FTTH) així com també d’infraestructures Wireless.

El principi que regeix SPECIFI promou que les Smart Cities necessiten anar més enllà de les millores relacionades amb les tasques de control (tràfic, pol·lució...) i de dades públiques. La promesa d’emprar les infraestructures i les plataformes obertes de la Internet del Futur de manera intel·ligent, centrades en l’usuari, és poder forjar vincles creatius entre ciutadans, administracions i PIMES de la indústria creativa, entre ciutats i les seves regions més grans, així com també entre ciutats europees.

SPECIFI demostrarà l’impacte positiu d’una Anella Creativa Europea per a les Smart Cities i les seves regions, amb infraestructures presents a la nostra vida real (Fibra fins la llar, Wireless), amb usuaris i productors reals, en 5 Living Labs reals i certificats, en 3 Smart Cities i a les seves regions més properes. Les ciutats involucrades són: Kortrijk (Bèlgica), Barcelona (Espanya) i Trento (Itàlia).

SPECIFI és un projecte europeu en el marc del programa CIP, per a la competitivitat i la innovació, que pretén promoure l’ús de les infraestructures de la Internet del Futur per a la promoció de la cultura i la creativitat a les Smart Cities, amb l’objectiu final de posar en valor el patrimoni cultural i creatiu que emana de les ciutats europees.

Innovació

Tres pilots utilitzaran les tecnologies de la Internet del Futur com a base per a l'intercanvi de coneixements i la innovació entre tres nuclis Europeus de Ciutats Intel·ligents, integrats dins de la seva regió: Kortrijk a Flandès (Bèlgica), Barcelona a Catalunya (Espanya) i finalment Trento dins de la regió del Trentino (Itàlia).

Els prototips de serveis provats a Kortrijk (Bèlgica) s’orienten a la IOT (Internet of Things) i a la mescla de les dades de sensors amb continguts audiovisuals; Barcelona (Espanya) serà pioner amb l’ús de vídeo HD en temps real i Trento (Itàlia) experimentarà amb serveis IPTV i de vídeo interactiu per al sector turístic.

El Paradigma de l’Anella Creativa i les seves característiques innovadores

L’Anella Creativa enllaça instal·lacions creatives i culturals connectades mitjançant infraestructures digitals avançades i té com a objectiu promoure i millorar les aplicacions de xarxa en la creació, captura i distribució de continguts culturals. Els objectius de l'Anella Creativa Europea són:

(1) La prova de co-creació i l'intercanvi de continguts i iniciatives entre els serveis locals, regionals i europeus (creatiu i cultural);

(2) La investigació, l'experimentació i la innovació en el camp de la indústria creativa, i,

(3) L'obertura i la vinculació de les futures plataformes d'Internet per al desenvolupament, gestió i distribució d'objectes creatius.

SPECIFI té per objectiu realitzar pilots d’”Anelles Creatives” en àmbits urbans que superin les limitacions tecnològiques, la fragmentació geogràfica i la carència de models de negoci en aquest àmbit, mitjançant l'obertura i la vinculació de les plataformes d'Internet del Futur i els ecosistemes de la Indústria Creativa.

Beneficis

SPECIFI té tres grans grups d’usuaris objectiu:

(1) Les ciutats i els seus Living Labs 

(2) Els ciutadans que habiten o visiten la ciutat

(3) La petita i mitjana indústria creativa

El usuaris són identificats segons les seves necessitats en el desplegament, consum i procés de co-creació de continguts innovadors, rics i en temps real de continguts media, facilitats per plataformes obertes de la Internet del Futur en els dominis media, arts, oci i descobriment urbà.

Els beneficis específics del primer grup objectiu són:

 • Proveir de serveis culturals i creatius més efectius i eficients a una audiència més amplia
 • Portar nous serveis de manera més ràpida al mercat i reduir-ne els costos d’entrega
 • Millorar la relació entre ciutadans i empreses (el que pot arribar a generar un procés de co-creació)
 • Les ciutats esdevindran llocs més desitjables per viure i treballar
 • La creació de nous models de negoci i de relacions de treball amb altres ciutat, regions i països.

Els beneficis identificats pel segon grup d’usuaris són:

 • Participació millorada i enriquida i oportunitats d’oci a la indústria creativa
 • Noves oportunitats de negoci i serveis, i els conseqüents beneficis que això implica
 • L’ús d’infraestructures per a la Internet del Futur accelera el marketing i l’adopció de nous serveis culturals desenvolupats arreu d’Europa

Els beneficis per a les PIMES relacionades amb la Indústria Creativa són:

 • Rebre suport per publicar els seus serveis, apunt per explotar, a través del mercat de l’Anella Creativa
 • Accedir a tecnologies i infraestructures per a la Internet del Futur
 • Oportunitats de pilotar amb usuaris i productors reals en diferents ambients
 • Beneficiar-se de les diferents plataformes i estímuls oferts per les tres ciutats al llarg dels seus pilots
Entitats
 • Iminds VZW (Belgium)
 • Buda kunstencentrum VZW (Belgium)
 • Stad Kortrijk (Belgium)
 • Fundació i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (Spain)
 • Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya (Spain)
 • Institut de Cultura de Barcelona (Spain)
 • Alcatel-lucent Italia S.P.A. (Italy)
 • Create-net (center for research and telecommunication Experimentation for networked communities) (Italy)
 • Interplay software SRL (Italy)
 • National and Kapodistrian University of Athens (Greece)
 • Dialogic innovatie & interactie bv (Netherlands)
 • The Egg Exploitation SA (Belgium)
 • European Network of Living Labs (Belgium)
 • Alcatel-lucent Bell NV (Belgium)
 • Zeticon nv (Belgium)
 • Gruppo Editoriale Trentino srl (Italy)
 • Belgacom SA (Belgium)
Contingut

Creative Ring @FIA Event - distributed performances

Barcelona Festival Of Song 2014 - distributed performances

Barcelona Creative Ring and Institut del Teatre - distributed performances using the Video Mixer

Creative Ring @ICT Event 2013 - Virtual Performances

Àrea: 
Duració: 
01/2013 a 06/2015
Finançament: 
EU contribution (CIP – Pilot actions)
Pressupost: 
5.774.002 €