PHOSPHORUS

Informacio

Descripció

PHOSPHORUS és un projecte europeu centrat en l’aprovisionament de recursos de xarxa òptics sota demanda (ja sigui de disposició immediata o bé en avançat), extrem a extrem i a través de múltiples dominis heterogenis, tot interconnectant les diferents xarxes de comunicació òptica avançades d’arreu d’Europa. El concepte de xarxa del projecte permet fer a les aplicacions conscients dels recursos Grid presents al seu ecosistema. El projecte permet que diferents sistemes d’aprovisionament de recursos ja existents (NRPS, de l’anglès Network Resource Provisioning System) i un nou pla de control Grid-GMPLS interoperin de manera transparent per les aplicacions Grid i el middleware. Alhora, Phosphorus pretén aconseguir la interoperabilitat amb d’altres iniciatives similars d’arreu del món, com ara AutoBAHN de GÉANT2 o IDC d’Internet2, i la compatibilitat amb futures interfícies estàndards d’aprovisionament, com ara la Network Service Interface de l’Open Grid Forum.

Projecte finançat per:

Innovació

L'objectiu primer d'aquest projecte és abordar els diferents reptes tecnològics per tal de proveir serveis de xarxa sota demanda, extrem a extrem i a través de múltiples i heterogenis dominis. Així doncs, el projecte Phosphorus pretén interconectar els diferents test-beds de comunicacions òptiques avançades. Per a tal objectiu s'utilitzaran tant les connexions habituals proveïdes per cada NREN i també la infraestructura del GLIF (Global Lambda Integrated Facility). A més de tractar-se de xarxes diferents per a cada participant també és important destacar l'existència de diferents plans de control: GMPLS, UCLP, DRAC i ARGON. Per últim, el projecte també pretén realitzar els seus objectius en un entorn multi-vendor.

 

Estructura d'interconexió entre test-beds

 

El segon objectiu del projecte Phosphorus és desenvolupar la integració entre aplicacions middleware i les xarxes de transport, basat en tres plans. El pla de servei proporcionarà les extensions al middleware i deferents APIs per tal d'exposar i reservar els recursos computacionals GRID. El pla de provisió de recursos de xarxa realitzarà una adaptació dels sistemes de provisió de recursos de xarxa ja existents (NRPS) per tal de que estiguin suportats per aquest projecte. Aquest pla també realitzarà una implementació de les interfícies entre els diferents NRPS per tal de permetre una interoperabilitat multi-domini dins del sistema de reserva de Phosphorus. El pla de control realitzarà millores a l'existent pla de control GMPLS per tal de proveir recursos òptics als sistemes GRID (G2GMPLS, Grid GMPLS). També es tractaran els temes d'interoperabilitat entre els diferents plans de control.

 

Escenari de xarxa de Phosphorus

 

El tercer i quart objectius de Phosphorus pretenen estudiar i avaluar la gestió dels recursos i algorismes de temporització i reserva dels recursos. També es pretén desenvolupar un entorn de simulació adaptat a l'escenari de xarxa de Phosphorus. Per últim, el projecte compta també amb una part de disseminació de conclusions i experiències, eines de treball i middleware als NRENs i els seus usuaris, així com als centres de supercomputació.

 

Visió interdomini de Phosphorus
Beneficis

Aquest projecte ha permès interconnectar la xarxa d’i2CAT amb les principals xarxes i sistemes d’aprovisionament de recursos òptics presents a Europa i a Amèrica del Nord. Phosphorus permet la senyalització entre els diferents dominis i la creació d’un pla de control GMPLS amb extensions per al GRID totalment innovador.

Problemàtica

Una nova generació d'aplicacions que uneix instruments, dades i recursos computacionals a escala global està emergint. Moltes d'aquestes aplicacions tenen requeriments de QoS , accés compartit a informació, transferència de grans volums d'informació i retard que només poden proporcionar-se mitjançant enllaços òptics dedicats.

Al mateix temps l'arribada de les xarxes òptiques d'alta capacitat possibilita el transport de grans volums d'informació. Pel contrari, les eines software i els entorns d'accés per abastir aquests enllaços necesiten ser desenvolupats en coordinació amb d'altres recursos ja siguin computacionals o d'emmagatzemat.

Com a resposta als requeriments descrits anteriorment, el projecte Phosphorus tractarà alguns dels reptes claus per proporcionar connexions e2e multi domini sota demanda.

Entitats

Àrea: 
Duració: 
10/2006 a 06/2009
Finançament: 
Unió Europea FP6
Pressupost: 
5.125.000 €
Coordinador: