Mantychore

Informacio

Descripció

El projecte Mantychore explota el paradigma d'Infraestructura com a Servei per permetre a la Xarxa Nacional d'Investigació i Educació (NREN) i altres proveïdors d'e-Infraestructures millorar la seva cartera de serveis mitjançant la construcció i desplegament de programari i eines per a proveir xarxes IP com un servei a les comunitats virtuals de recerca.

El projecte Mantychore no pretén desplegar una nova infraestructura de xarxa per aconseguir els seus objectius. L'objectiu principal del projecte és la prestació dels serveis sobre les NREN e-Infraestructura i, per tant, aprofitar la inversió existent en les e-Infraestructures.

Per aquest motiu el que es desitja aconseguir és que les NRENs proporcionin un servei de xarxa IP a les comunitats de recerca a les que serveixen: HEAnet i NORDUNET s'implementaran i operaran com a serveis pre-operacionals. Les eines Mantychore permetran a les NRENs administrar i operar el servei de xarxa IP desplegat individualment sobre cadascuna de les NREN e-Infraestructura. Inicialment, tres comunitats es beneficiaran de la investigació del Servei de xarxa IP: Danish Health Data Network, British Advance High Quality Media i Irish Grid effort.

Un altre objectiu important és millorar i ampliar els serveis proporcionats per mitjà de la integració dels resultats del projecte Manticore II (de financiació privada) amb les solucions del IaaS Framework basat en òptica (Argia) i Ethernet / MPLS (Ether), amb la qual cosa s'oferiria la possibilitat de la prestació de serveis integrats de nivells 1 a 3 per a la comunitat investigadora.

Innovació
  • La xarxa IP com a servei s'implementa per mitjà del programari de Mantychore, una eina basada en serveis web que simplifica l'administració i configuració de routers, switches, dispositius òptics i les xarxes IP. El programari de Mantychore serà utilitzat pels proveïdors d'infraestructura, proveïdors de serveis i usuaris finals, ja que s'utilitza tant per assignar la infraestructura a tercers com per aconseguir-la, sempre de forma remota.
  • L'eina de programari es desenvolupa sobre un Framework d'Infraestructura com a servei, un marc de desenvolupament de programari i integració per crear solucions de gestió de IaaS. Alguns dels socis del consorci participen activament en el desenvolupament (i2CAT) i ús (HEAnet, NORDUNET) del marc.
  • Col·laboració amb el projecte GreenStar Network: El paradigma IaaS permet als proveïdors d'e-Infraestructures oferir recursos virtuals als usuaris; com que els usuaris no estan treballant directament amb els dispositius físics, si els dispositius virtuals migren a un altre lloc físic l'usuari no s'ha de donar compte d'aquest canvi. Aquesta capacitat podria ser molt útil per a la recerca que el projecte GSN està duent a terme sobre la migració de totes les xarxes virtuals d'un lloc a un altre segons la disponibilitat d'energia neta. Quan no hi ha existències d'energia solar, tots els equips virtuals poden ser migrats a altres centres de dades en una altra part del món on hi hagi suficient aportació energètica neta. Com que l'eina Mantychore suporta la virtualització de xarxes, una de les activitats de recerca serà estudiar la possibilitat de migrar els dispositius virtuals d'un lloc físic a un altre, depenent de la disponibilitat d'energia renovables.
Beneficis

La visió de Mantychore es centra en la prestació de Xarxes IP com un servei sobre les NRENs e-Infraestructures, permetent als usuaris que pertanyen a una comunitat d'investigació obtenir els permisos sobre routers, commutadors, dispositius òptics i xarxes IP per al benefici de les seves activitats de recerca, millorant la qualitat de les eines disponibles per a la recerca Europea i augmentant la capacitat de recerca i la participació dels investigadors.

Problemàtica

El major objectiu de Mantychore és donar una solució flexible i fàcil al món de IaaS i de les xarxes (Xarxa IP cóm a servei), i així aconseguir la construcció d’un conjunt d’eines que permetin la distribució de routers i xarxes IP amb més facilitat pels administradors.

Entre els avantatges de Mantychore, s'inclou el suport de les diferents capes de xarxa (L1,L2). Això permet que mitjançant Mantychore, els administradors de xarxa puguin administrar millor els recursos de xarxa amb els que treballen mitjançant la virtualització.

A més, es pretén aconseguir una important xarxa entre investigadors i NRENs (Xarxes nacionals per a la recerca i educació), on es podrà provar, investigar i usar noves soluciones de IPNaaS (Xarxa IP com a servei).

Entitats

  

 

  

    

Àrea: 
Duració: 
10/2010 a 03/2013
Finançament: 
Projecte Europeu FP7
Pressupost: 
1.564.386