LIFE 2.0

Serveis de posicionament geogràfic pel suport a la vida independent i l’interacció social de la gent gran

Informacio

Descripció

La població mitjana d’ancians als països de l’oest està incrementant. Aquest fet està forçant als governs a considerar polítiques i estratègies per millorar la vida dels ancians que viuen per compte propi.

El projecte Life 2.0 es centra en generar noves oportunitats per a les interaccions socials mitjançant nous serveis pels ancians, basats en l’ús de sistemes de seguiment i aplicacions de xarxes socials.

Beneficis

La plataforma Life 2.0 proveirà solucions innovadores que:

 • Assenyalaran les implicacions locals i les oportunitats relacionades amb l'ús de les noves tecnologies, mentre que les tecnologies existents són, en general, el suport als vincles socials entre les persones que viuen molt allunyats uns dels altres.
 • Suggeriran aplicacions (productes i serveis) per a fer ús actiu dels sistemes de seguiment, mentre que els actuals usos dels sistemes de seguiment, especialment per la gent gran, sovint es limiten a un tipus d'eina de vigilància, especialment en els casos de demència.
 • Es centraran en un grup objectiu particular - la gent gran - que fins ara ha estat descuidat en el desenvolupament d'aquestes tecnologies, malgrat la seva creixent importància en la demografia de les nostres societats. Pel que fa a aquest grup, el projecte farà èmfasi no només en la utilitat de les noves tecnologies, sinó també en les motivacions socials per a l'ús de les tecnologies.

Per tal de poder desenvolupar noves aplicacions que estiguin preparades en un període de 2-3 anys, el Life 2.0 combinarà:

 • Tecnologies i aplicacions actualment en recerca (per ex. sistemes de seguiment, aplicacions de xarxes socials).
 • La perícia dels nostres col·laboradors (sistemes d'informació geogràfica, aplicacions mòbils i sense fils).
 • Coneixement etnogràfic existent i disseny d’estudis dels col·laboradors acadèmics i de recerca del projecte.
Problemàtica

L’objectiu del projecte és construir productes-serveis que incrementin les oportunitats per:

 • Contactes socials entre ancians dins la mateixa àrea local
 • Adquirir coneixement sobre la gent que viu a les rodalies i els esdeveniments que tenen lloc a prop
 • Adquirir coneixements sobre els serveis i assistències disponibles a la seva àrea
 • Oferir les seves capacitats i habilitats residuals a amics, família i altra gent de diferent edat, residents a la seva àrea
 • La possibilitat que els usuaris també participin en la xarxa social des de casa
Entitats
Duració: 
10/2010 a 09/2013
Finançament: 
CIP-ICT-PSP-2010
Pressupost: 
3.977.509,50 €
Coordinador: