IRATI

Investigating RINA as an Alternative to TCP/IP

Informacio

Descripció

La Recursive Internetwork Architecture (RINA) és una nova arquitectura de xarxes que parteix de la base que el networking és comunicació entre processos. RINA suporta de manera inherent el multi-homing, la mobilitat i la qualitat de servei sense la necessitat d’afegir mecanismes especials a l’arquitectura, a més d’oferir un entorn més flexible però alhora més senzill, segur i predictible que l’actual Internet. L’objectiu principal d’IRATI és el d’evolucionar l’estat de l’art de RINA amb implementacions i especificacions que estiguin més a prop de poder ser usades en producció en el món real. Per aconseguir aquesta finalitat, el projecte IRATI desenvoluparà un prototipus de RINA de codi obert per a Linux, que podrà ser desplegat sobre Ethernet i TCP/UDP.

El projecte experimentarà amb el prototipus sobre la infraestructura d’OFELIA, desplegant diversos experiments que recrearan casos d’ús reals basats en proveïdors híbrids de xarxa i serveis clouds. OFELIA proporciona un entorn d’experimentació de gran escala on és possible controlar la xarxa a nivell 2. Interoute donarà veracitat als casos d’ús i participarà en la validació tecnològica de la solució oferida pel projecte.

Innovació

Implementació d’una arquitectura clean-slate per al kernel de Linux, sobre dues de les tecnologies més utilitzades actualment: TCP/UDP/IP i Ethernet. Millora i contribució a les especificacions de RINA, especialment en els camps d’enrutament, i polítiques per al descobriment d’aplicacions i interoperabilitat amb Ethernet.

Beneficis
  • Prototipus open-source de RINA sobre Ethernet per a Linux. El prototipus es podrà emprar tant per a usos industrials (desenvolupament de diferents productes per a diferents entorns: centres de processament de dades, overlays, etc.) com per a activitats de recerca i formació sobre RINA.
  • Nova API per a la interacció entre les aplicacions distribuïdes i la xarxa. Aquesta API substitueix l’API dels sockets, i permet a les aplicacions demanar connectivitat a d’altres aplicacions només sabent-ne el nom, així com especificar els paràmetres de qualitat que l’aplicació desitja per a la comunicació (fiabilitat, ample de banda, delay, etc.).
Entitats
  • i2CAT (coordinador)
  • Nextworks
  • iMinds
  • Interoute UK
Àrea: 
Duració: 
01/2013 a 12/2014
Finançament: 
European project FP7
Pressupost: 
1.126.660 €
Coordinador: