FELIX

FEderated Test-beds for Large-scale Infrastructure eXperiments

Informacio

Descripció

FELIX és un esforç conjunt de dos consorcis independents (és a dir, FELIX-UE a Europa, FELIX-JP a Japó),  que té com a objectiu principal crear un marc comú en el qual els usuaris poden sol•licitar, controlar i gestionar una slice aprovisionada a través d'unes instal·lacions experimentals d'Internet del Futur remotament distribuïdes entre Europa i Japó.

FELIX permetrà als usuaris crear les seves pròpies slices virtuals utilitzant els recursos de les instal·lacions remotes d'Internet del Futur. Per a això, FELIX produirà un marc de federació FELIX, construirà una infraestructura de banc de proves europea-japonesa i validarà l'anterior amb els casos d'ús reals d'execució.

FELIX, en comparació amb altres iniciatives d’avantguarda, integra en un únic marc totes les característiques per dur a terme una gestió de recursos multi-domini distribuïda amb aprovisionament a comanda. El projecte no es limita a un tipus o tecnologia de recursos individuals, sinó que integra diversos tipus de recursos per oferir serveis a tot el món.

Es desenvoluparan diversos casos d'ús per demostrar les capacitats úniques del nou marc federat per tal d'estimular l'ús de les instal·lacions experimentals en les dues regions.

Innovació

FELIX està construint una base sòlida per a un entorn de federació investigant tecnologies emergents i Control Frameworks de Software Defined Networking (p.ex. Open Grid Forum’s NSI i OFELIA OCF) per a l'aplicació pràctica en el projecte. 

Per aconseguir els seus objectius, FELIX proposa una nova arquitectura de serveis orientada a SDN capaç de federar instal·lacions heterogènies de FI d'alta gamma (p.ex. OFELIA, JGN-X RISE) a través de xarxes d'alta capacitat compatibles amb NSI (p.ex. JGN-X, GÉANT, GLIF o NRENs ), oferint la creació de l'entorn experimental d'una manera dinàmica i sense interrupcions per satisfer els requeriments de les comunitats de recerca d'Europa i Japó. La configuració sota demanda de slices de xarxa basades en OpenFlow, inclosos els recursos computacionals i d'emmagatzematge, es realitzarà a través d'una extensió de la NSI (Network Service Interface), l'estàndard OGF per a l'aprovisionament de serveis de xarxa d'extrem a extrem a través de xarxes d'investigació. 

La plataforma FELIX es desplegarà i es presentarà en un banc de proves a escala mundial incloent plataformes FI experimentals a Europa i Japó interconnectades per xarxes de recerca dinàmiques d'alta velocitat. 

S'espera que el projecte permeti i promogui una cooperació bilateral més propera i extensa en la investigació i l'experimentació FI, així com enfortir la participació de les comunitats europees i japoneses a les col·laboracions globals cada vegada més importants en l'àmbit de la investigació i el desenvolupament FI.

Entitats
Àrea: 
Duració: 
04/2013 a 03/2016
Finançament: 
European Project FP7
Pressupost: 
1.964.194 €
Coordinador: 
Participants: