FEDERICA

Informacio

Descripció

El projecte FEDERICA ha creat una infraestructura completament virtualitzable per a tota Europa basada en circuits Gigabit Ethernet, equips de transmissió i nodes de computació, amb l’objectiu de suportar activitats experimentals amb noves estructures i protocols d’Internet. La xarxa FEDERICA s’ha construït sobre la infraestructura multi-gigabit de les xarxes Acadèmiques i d’Investigació europees. Els circuits acaben en punts de presència d’ accés a la xarxa (POP, de las sigles en anglès Point of Presence) de diverses xarxes nacionals d’ I+D (NREN, de les sigles en anglès National Research and Education Network) i de GÉANT2. 

Aquest projecte està cofinançat pel Ministeri d’Economia i  Competitivitat, dins del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica  I+D+i) 2008-2011 i el Fons Social Europeu.

Àrea: 
Duració: 
05/2010 a 04/2013
Finançament: 
Subprograma Torres Quevedo 2009
Pressupost: 
83.475,00 €
Coordinador: