FEARLESS

Fear Elimination As Resolution for Loosing Elderly’s Substantial Sorrows

Informacio

Descripció

FEARLESS és un projecte dissenyat per detectar una àmplia gamma de riscos mitjançant un conjunt de sensors, augmentant així la mobilitat de la gent gran i permetent-los participar activament en la societat d'autoservei gràcies a la reducció dels seus temors. Els perills potencials que poden ser detectats inclouen el fum/foc, inundacions, caigudes o canvis sobtats en la vida quotidiana causats pel deteriorament del seu estat de salut.

L'objectiu general d'aquest projecte és la reducció dels obstacles que impedeixen la mobilitat de les persones d'edat avançada, que sovint pateixen demència o pèrdua de lucidesa en les activitats mentals. FEARLESS no ha de ser percebut com a sistema de vigilància, sinó com a un sistema d’ajudes d'emergència que permeten als ancians mantenir la confiança en sí mateixos quan es tracta de lluitar contra els desafiaments del dia a dia.

FEARLESS no només millora la mobilitat mitjançant la reducció dels temors, sinó que també activa una alarma si es detecten canvis importants de comportament (per exemple: menys mobilitat, un canvi de l'estat de salut i d’altres). Per tant, els familiars o les organitzacions de cuidadors són capaços de garantir el benestar físic i psicològic dels usuaris finals. L'objectiu d'aquest sistema és proporcionar ajuda als ancians sempre i quan sigui necessària, no només quan es donin incidents crítics de seguretat, sinó també si necessiten ajuda per millorar el seu benestar.

Projecte finançat per:

Innovació

El sistema FEARLESS utilitzarà com a sensors càmeres equipades amb micròfons, permetent així la detecció tant visual com acústica dels riscos. Aquest tipus de sensor ofereix una solució flexible i ampliable, capaç de detectar diferents tipus d'esdeveniments simultàniament aplicant una visió artificial (Computer Vision) potent i algorismes de processament d'àudio.

Un dels objectius de AAL Joint Programme és complir una perspectiva de temps de sortida al mercat d’entre 2 i 3 anys després de la finalització del projecte. Per això, la participació dels usuaris en FEARLESS és crucial per aconseguir estar satisfets amb els resultats de la plataforma desplegada. i2CAT aportarà en aquesta avaluació la seva experiència en el model Living Labs.

 

Després d'acabar els estudis d'usabilitat utilitzant el Model de Living Labs, s’iniciarà el procés de validació, el qual consta de dues fases (fase A i fase B) i que durarà uns 9 mesos. Durant la fase A, es posarà a prova el primer prototip amb 15 usuaris finals durant dos mesos i després s’integraran els canvis i es faran les modificacions en el sistema que es creguin necessàries d’acord amb el que s’hagi observat durant aquest període. En la fase B, seran seleccionats 45 voluntaris ancians en un grup d'usuaris dels serveis TES i SAM. El sistema FEARLESS s’instal·larà i s’activarà alhora a casa de 15 usuaris finals durant 2 mesos cadascun.

Al final del període d'experimentació, les dades que recollim seran analitzades per tots els representants dels usuaris finals per demostrar els avantatges reals de FEARLESS: ens centrarem en les alarmes produïdes i la seva freqüència en relació amb l'estat mental del pacient.

Beneficis

El model de negoci està dirigit als usuaris finals que compleixin els següents requisits: persones que visquin soles, de més de 65 anys d'edat, que tinguin una restricció de les activitats de la vida diària, amb una petita pèrdua mental i en risc.

Els clients i usuaris

FEARLESS ofereix seguretat, de manera que els temors de la gent gran es veuen reduïts, obtenint així una major autoeficàcia i, com a conseqüència, una mobilitat superior. Consideri els temors de l'usuari final. Si aquests temors es redueixen, els ancians estaran més disposats a participar activament en la societat d'autoservei i, conseqüentment, es beneficiaran d’una major autoeficàcia i la seva mobilitat s'incrementarà enormement.

Un sistema d’habitatge assistit ha de ser assequible econòmicament. Per fer front a aquestes necessitats, FEARLESS està fet amb components estàndards low-cost, per facilitar un sistema de baix cost que sigui assequible per a tothom.

Les asseguradores i el sector d'envelliment

Una altra cara del negoci interessant serà per als proveïdors de benestar i el sector d’envelliment, com per exemple, les asseguradores de benestar.

FEARLESS no només podria ser comercialitzat off-the-shelf, sinó que també podria ser un element important d'un servei de consultoria que ajudaria a les persones a equipar la seva llar amb tecnologia low-cost i low-key.

Fins ara, els productes de més categoria de sistemes d’emergència per gent gran, en la seva majoria, contenen almenys un sensor, que s’ha portar a sobre o pressionar en cas d'emergència. En cas d’emergència, i si els ancians són capaços de pressionar el botó, han de sol·licitar a l'operador quin és el tipus d'incident, però si l’ancià no és capaç de parlar amb l'operador per qualsevol motiu, no hi ha cap informació sobre el tipus d'incident. Això provoca una gran quantitat de falses alarmes, així com desplegaments innecessaris de ambulància a costos molt alts. Per solucionar tots aquests inconvenients, els sensors que actuen autònomament són necessaris en cas de qualsevol incident.

Autoritats del sector públic

Els usuaris finals tenen una oportunitat real d’equipar les seves pròpies cases amb tecnologia AAL, ja que és assequible. Per això, els costos d'atenció es veuran reduïts, ja que els ancians seran capaços de viure més temps als seus habitatges.

Entitats

 

CogVis GmbH

http://www.cogvis.at

 

 

Vienna University of Technology

http://caa.tuwien.ac.at/cvl/

 

University of Bamberg

http://www.uni-bamberg.de/allgpsych/

 

 

 

TeSAN

http://www.tesan.it/

 

 

InfoKom GmbH

http://www.infokom.de

 

Linkcare Health Services

http://www.ipk.fraunhofer.de/

Fraunhofer IPK

http://www.ipk.fraunhofer.de/

 

 

 

Samariterbund Wien

http://www.samariterbund.net

 

Medical University of Vienna

http://www.meduniwien.ac.at

Duració: 
07/2011 a 12/2013
Finançament: 
AAL Ambient Assisted Living 2010
Pressupost: 
2.680.777 €
Coordinador: