EXPERIMENTA

Informacio

Descripció

EXPERIMENTA és una infraestructura de recerca que permet el desenvolupament, prova i testeig de nous protocols de xarxa i aplicacions, amb la diferència i particularitat que la infraestructura pot sotmetre’s a canvis interns, i així poder analitzar l’impacte i comportament sota diferents entorns. Aquest fet el converteix en un entorn real i únic per a la recerca i experimentació TIC, doncs ofereix un entorn no disponible dins l’Anella Científica Catalana, la qual és una xarxa de serveis de valor afegit a la comunitat científica, i no un instrument per fer recerca com és EXPERIMENTA. 

L’objectiu és donar suport a la R+D+i i a l’experimentació en la Internet del Futur, tant en l’àmbit de les infraestructures de banda ample com en els serveis i aplicacions i dotar-la de noves eines i instruments per la millora de la recerca TIC a Catalunya.

Aquest projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013 amb codi de la operació nº IU041873.

Duració: 
01/2007 a 12/2015
Finançament: 
Generalitat de Catalunya (FEDER 2007-2013)
Pressupost: 
412.000 €