EVALi2CAT

Informacio

Descripció

El projecte EVALi2CAT, finalitzat durant el 2010, tenia per objectiu la revisió i avaluació inicial de l'estoc de coneixement acumulat a i2CAT en l'àmbit de les tecnologies TIC i d'Internet del Futur, per així apropar-lo d'una manera més òptima al mercat. Per fer-ho, KIMbcn va avaluar cinc tecnologies/projectes d'i2CAT a partir de criteris de viabilitat tecnològica i de viabilitat comercial.

FASE 1: Anàlisi del potencial tecnològic i comercial de cinc tecnologies/projectes desenvolupats en i2CAT:

  • TRILOGY/P2P
  • Manticore
  • Ultra-High Definition Hospisegur (WSN aplicades en l'àmbit sanitari)
  • SANTÉ (telerehabilitació)

FASE 2: Elaboració del full de ruta per les dues tecnologies més ben posicionades, on s'analitzen les estratègies que es poden seguir per tal de valoritzar i comercialitzar aquestes tecnologies.

El projecte ha estat subvencionat mitjançant un ajut de la convocatòria de valorització VALCON 2009 (ACC1Ó).

Beneficis

L'objectiu principal del projecte ha estat la revisió i l'avaluació inicial de l'estoc de coneixement acumulat a i2CAT en l'àmbit de les tecnologies TIC i d'Internet del Futur, per així apropar-lo d'una manera més òptima al mercat.

Entitats

  

Duració: 
10/2009 a 01/2010
Coordinador: 
Participants: