ETRICAT - Orange

Informacio

Descripció

El projecte ETRICAT-Orange té com a objectiu principal la creació d’una plataforma de serveis de monitoratge de pacients i serveis de vídeo mitjançant xarxes sense fils. La plataforma resultant es desenvolupa perquè sigui fàcilment adaptable a entorns hospitalaris i de salut, on els requisits d’usabilitat i funcionalitat són més crítics.

Projecte finançat per:

Innovació

Les solucions actuals sobre xarxes sense fils pateixen limitacions que el projecte tracta de resoldre. Per això, s'han realitzat diferents proves i solucions que s’integren al demostrador final:

 • Implementació de la plataforma, amb suport de handover (no automàtic), entre nodes estàtics i dinàmics.

  - Primera aproximació mitjançant el handover de sessió entre una pantalla d’alta definició i un dispositiu portàtil.

  - Recull d’avantatges i inconvenients d’utilitzar l’estàndard IEEE 802.21 per a la mobilitat en xarxes WiFi.

 • La distribució de continguts adaptable en funció de la xarxa i de les capacitats dels dispositius d’usuari.

  - Lliurament robust de la informació amb la continuïtat de la reproducció de vídeo en un entorn de pobres WiFi. Aquest entorn està format per una malla de nodes WiFi.

 • Utilització d’equipament IEEE 802.15.4 per tal de monitoritzar en format sense fils múltiples paràmetres mèdics (pulsacions, pressió sanguínia...). Aquests valors són processats i guardats en una base de dades i, en el cas de detectar alguna anomalia, el doctor rep una alarma automàtica per tal de realitzar un seguiment més efectiu.
Beneficis

Els resultats d’aquest projecte estan totalment orientats al desenvolupament de nous serveis i productes que aprofitin els avantatges que ofereixen les noves plataformes de serveis multimèdia sobre xarxes sense fils, obtenint al final del projecte i en fites intermèdies una sèrie de proves pilot de demostració de viabilitat de les solucions adoptades.

Entitats
 • UPC
 • i2CAT
Àrea: 
Duració: 
01/2009 a 12/2011
Finançament: 
i2CAT
Orange
Pressupost: 
240.000 €
Coordinador: