ENERGRID

Informacio

Descripció

Energrid és un projecte en col·laboració amb l’IaaC (Institute for advanced architecture of Catalonia) per a Endesa, amb l’objectiu principal de dissenyar, desenvolupar i validar una infraestructura intel·ligent que asseguri l’eficiència energètica dels edificis. Això suposa la creació d’un nou paradigma de gestió energètica distribuïda tant en habitatges com en d’altres edificis en general, que té entre els seus objectius la validació en un pilot real d’una nova generació de tecnologies d’intel·ligència distribuïda per a l’eficiència energètica sota un model conceptual similar a la d’Internet.

Concretament, i2CAT contribuirà al projecte desenvolupant una plataforma de gestió integral que permetrà, no només monitoritzar l’energia consumida i generada pels edificis, sinó també actuar sobre determinats elements de control (com per exemple, el sistema de climatització en base a algoritmes de decisió adaptatius) i, al mateix temps, comptabilitzar i gestionar de manera eficaç l’energia rebuda i generada cap a la xarxa de distribució.

Innovació

Com a elements d’innovació destaquen:

  • Disseny, desenvolupament i validació segons l’estàndard de ràdio IEEE 802.15.4, que permet la creació de xarxes d’àrea personal (WPAN, Wireless Personal Area Networks) pensades per a dispositius amb limitacions de recursos (memòria i CPU) i de baix consum, com ho són les WSN (Wireless Sensor Networks). A través d’aquesta interfície, els nodes utilitzen comunicacions IPv6 seguint l’estàndard 6LowPan definit per l’IETF, el qual permet la utilització d’IPv6 a les xarxes de sensors.
  • Addicionalment es poden afegir diferents tecnologies existents al sistema, com ZigBee i Modbus. De la mateixa forma, també es poden incloure dades de sistemes externs per a la realització de presa de decisions (preus d’energia, previsions meteorològiques, localització d’usuaris, etc.).

 

Beneficis

Els resultats d’aquest projecte possibiliten el desenvolupament de l’eficiència energètica, sense reduir el confort de l’usuari final, a l’interior dels habitatges, integrant tecnologia pròpia amb altres dispositius de diferents proveïdors dins la mateixa plataforma.

El projecte Energrid permet:

  • Optimitzar el consum final d'energia, ajudant d'aquesta manera a millorar el medi ambient i aconseguir un consum responsable.
  • Fomentar l'ús de formes més ecològiques de generació d'electricitat, tenint com a meta final cobrir la major part de la necessitat del consum propi.
  • Controlar i conèixer al detall la despesa energètica de cada edifici, podent d'aquesta manera optimitzar la gestió de la mateixa i reduir costos.
Entitats
  • ENDESA
  • IaaC
  • i2CAT
Àrea: 
Duració: 
06/2011 a 02/2015
Finançament: 
Subcontractació IaaC