eLearning

Plataforma eLearning con contenidos multimedia entorno a comunidades virtuales Web 2.0

Informacio

Descripció

L’objectiu del projecte és desenvolupar una plataforma per la creació, difusió, explotació i intercanvi (cooperació) de continguts multimèdia per l’aprenentatge en xarxa (eLearning) en l’entorn de la medicina basat en comunitats virtuals (Web 2.0). Sobre aquesta plataforma es generaran els corresponents continguts per la seva gestió en xarxa, a partir dels materials disponibles pels membres del consorci.

Els continguts multimèdia manejaran text, imatges, gràfics, presentacions (tipus PowerPoint), àudio i vídeo (i els seus corresponents índex). A aquests continguts se’ls ha d’afegir un entorn col·laboratiu seguint la filosofia Web 2.0 per a cada comunitat específica de medicina.

Problemàtica

L'evolució de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions (TIC) permet oferir un gran valor afegit a la formació ja que el seu sistema interactiu possibilita la comunicació entre els membres de les comunitats d'aprenentatge (professors, alumnes i personal de suport). Si hi ha un sector on la formació és necessària i que està familiaritzat amb els desafiaments de la formació continuada de per vida, és el de la salut. Saber com aprenem és clau perquè el procés de la comunicació en el sector sanitari sigui efectiu, perquè no sigui només informació.

És per això que és necessari dissenyar i implementar un sistema de formació a distància (eLearning) multiplataforma (Internet, mòbil, IPTV) que aprofiti la convergència de mitjans i s'adapti a les necessitats dels metges, millorant així la seva preparació i promoguent un millor exercici de la sanitat a través de la utilització de continguts multimèdia.

Entitats
Duració: 
10/2008 a 12/2010
Finançament: 
AVANZA I+D 2009