DREAMS

Informacio

Descripció

El projecte DREAMS consisteix en el desenvolupament d’una xarxa òptica amb tecnologia DWDM i nodes ROADM. Com a pla de control de la xarxa s’utilitzarà el software GMPLS per poder reconfigurar  els nodes òptics de manera automàtica. A més, també s’utilitzarà el software ARGIA, permetent als usuaris representar virtualment els recursos de xarxa (enllaços, nodes, ports...) que són accessibles com a serveis web. Mitjançant aquests recursos virtualitzats, un usuari podrà crear una xarxa privada virtual adaptada als requeriments  del servei que vol oferir. La gestió de la xarxa es centralitzarà en un sistema NMS.

Innovació
  • Disseny  i construcció de un node ROADM : Aquests nodes permeten la commutació de canals òptics mitjançant  ports de extracció (drop) i inserció (add). A més, el node ha de ser “colorless” (capaç de operar amb qualsevol conjunt de canals òptics).
  • Desenvolupament del software GMPLS: Aquest software implementarà una sèrie de components, estenent el “testbed” ADRENALINE del CTTC.
  • Desenvolupament  del software de gestió (NMS): La gestió es basarà en un sistema NMS centralitzat que interactuarà amb els elements del pla de control (GMPL i ARGIA) i del pla de transport (nodes ROADM). El sistema tindrà funcionalitats de gestió d’inventari físic i lògic, aprovisionament de serveis, gestió de alarmes i mesures d’ús. Es desenvoluparà una GUI web i una interfície estàndard per a sistemes genèrics OSS/BSS.
  • Adptació del software ARGIA: Amb aquest software els usuaris podran particionar els recursos de la xarxa (per exemple un usuari podrà tenir assignat un o més ports del ROADM) de manera que diversos usuaris podran operar els mateixos recursos físics aïlladament sense interferències. Una tasca important en aquest projecte es la adaptació de ARGIA pels nodes ROADM, implementant aquesta nova funcionalitat com un nou web service integrat en la GUI.
  • Tots els elements desenvolupats s’integraran formant una xarxa òptica de 3 nodes en anell amb 2 fibres unidireccionals (una de treball i una de protecció).

 

Beneficis

Amb aquest projecte ens apropem una mica més al com haurien de ser les xarxes de telecomunicacions del futur: àgils, dinàmiques, intel·ligents i reconfigurables.  Amb el desenvolupament d’un pla de control GMPLS estem aportant intel·ligència i automatisme a la xarxa, permetent crear connexions òptiques de manera dinàmica i amb la QoS requerida, a més de protecció i restauració dinàmica de canals òptics. GMPLS permet la  implementació de xarxes òptiques que redueixen els actuals costos de manteniment i gestió. L’ús de ARGIA en xarxes òptiques podrà esdevenir de gran importància en xarxes especifiques (investigació, universitàries...), ja que possibilita la creació de xarxes virtuals paral·leles sobre un mateix substrat físic de infraestructura.  

Entitats
Àrea: 
Duració: 
05/2010 a 05/2013
Coordinador: 
Participants: