CorporateCommunity

Informacio

Descripció

L’objectiu general del projecte consisteix en crear CorporateCommunity. Un innovador sistema integrat de participació i vot electrònic dirigit a cobrir les necessitats de les grans empreses, permetin dur a terme les Juntes Generals d’Accionistes de una forma totalment accessible i transparent.Projecte finançat per:

 

Innovació

El sistema CorporateCommunity constitueix un projecte altament innovador a nivell internacional. Especialment en el àmbits de participació, votació remota dels accionistes, protecció de informació crítica, i obtenció de informació crítica per als processos de pressa de decisions de les grans corporacions.

Problemàtica

Des de 2009, organismes com la Comissió Europea, el Consell de Europa o la Associació de Estats Americans han emes diverses recomanacions formals a les empreses de grans dimensions per potenciar la participació dels accionistes mitjançant l’ús de les noves tecnologies, i així aconseguir una major transparència en les empreses i una major implicació dels accionistes en la gestió de la empresa i la pressa de decisions dins d’un entorn d’eParticipació.En la actualitat no existeixen eines de democràcia electrònica adequades de democràcia electrònica que perverteixin fomentar la participació dels accionistes en les activitats de les empreses i la gestió de la mateixa, creades al voltant de les Juntes . Motiu per el qual la major part dels accionistes encara han de desplaçar-se fins el lloc físic on es realitzen les Juntes.

Entitats
Duració: 
05/2011 a 06/2014
Finançament: 
Programa INNPACTO
Coordinador: