COM’ON

Confident Motion

Informacio

Descripció

COM'ON és un projecte finançat per la UE que té com a objectiu principal desenvolupar i provar una plataforma digital i els seus serveis relacionats per permetre a la gent gran amb problemes físics o mentals lleus moure’s pel seu compte amb transport públic.

L’objectiu és donar-los l’oportunitat de incrementar la seva independència a través de:

  • Confiança i autonomia, gràcies a la integració d'informació específica sobre la mobilitat per viatjar i a través dels serveis d'informació de navegació.
  • Aptitut, mitjançant un disseny de la interfície i dels serveis de transport que s’adapti als diferents graus de salut físics i mentals que pot tenir la gent gran.
  • Seguretat i vigilància, gràcies a la possibilitat de rebre ajuda al moment i en directe dels col·legues i de la seva xarxa de contactes, tots connectats en una xarxa social que permet compartir una agenda de viatges personal amb altres usuaris o familiars.

COM'ON està format per un consorci europeu de 10 socis de 7 països diferents de la UE, dirigits i guiats per la PIME danesa 'Copenhaguen Living Lab'. Respecte les prestacions tècniques, al projecte COM'ON s'utilitzarà un disseny modular que facilitarà l’adaptació a les diferents necessitats socials i organitzatives de tot Europa. Es farà ús del hardware estàndard que es troba disponible a tots els països participants de la UE (iPads, tablets, etc), i l’estendrà amb un software que utilitzi una arquitectura oberta i estàndards acceptats i reconeguts a la UE.

Projecte finançat per:

Innovació

En el projecte COM'ON, els usuaris principals i els secundaris estan en contacte a través dels Living Labs en els 4 països socis. Aquests Living Labs proporcionen una connexió propera entre la gent gran (usuaris principals) i els familiars més pròxims (usuaris secundaris), permetent la participació d'aquests grups d'usuaris en el projecte. Les dues organitzacions d'usuaris estan directament involucrades en el consorci a través d'i2CAT i NIGZ.

Els usuaris principals informaran, co-crearan i decidiran el disseny de les solucions COM'ON en cada pas del procés d'innovació, des de la comprensió de l'usuari, la generació d'idees i el desenvolupament de conceptes, prototips i proves, fins l’avaluació del prototip final. Les activitats relacionades amb la cerca de necessitats, la generació d'idees i l’especificació de requisits impliquen estudis etnogràfics; entrevistes contextuals i qualitatives, observacions, així com workshops i activitats de grup. Les activitats conceptuals i de prototips inclouen workshops de co-creació i proves de camp dutes a terme iterativament per permetre la contínua posada a punt dels requisits i les noves solucions de disseny.

Beneficis

El model de negoci va destinat al col·lectiu de persones, cada cop més elevat, que tenen dificultats per fer front a la mobilitat a l’exterior. Aquest col·lectiu engloba tant les persones amb lleus dificultats de mobilitat, com les persones amb una dificultat moderada de mobilitat. Actualment, s’estima que hi ha a Europa prop de 32 milions de persones que formen part d’aquest col·lectiu. 

Els clients i usuaris

COM'ON oferirà serveis que resolen problemes (P) en relació amb la mobilitat a l’exterior, i creen beneficis (B) per als quatre sectors principals:

1. Les persones grans que viuen de forma independent:

P: La manca d'autoeficàcia.

B: Els usuaris dels serveis COM'ON experimentaran la independència, la confiança i l'estalvi de recursos mitjançant l'ús del transport públic en lloc d’altres mitjans més costosos de transport. Això conduirà a augmentar la qualitat de vida.

2. Els familiars més propers:

P: Preocupació, ansietat i temps limitat

B: Els membres de la família podran donar suport als seus familiars d'una manera eficient en temps. La connexió amb els familiars de la tercera edat els farà sentir-se segurs sabent que poden donar-los tot el seu suport quan sigui necessari. Els familiars poden animar a la gent gran a millorar la seva mobilitat a través de la introducció de COM'ON i augmentar, així, la confiança en ells mateixos.

3. Els proveïdors de transport públic i agregadors d'informació de transport (valor econòmic):

P: Les barreres per a la gent gran al utilitzar el transport públic

B: COM'ON augmentarà el valor de les ofertes ja existents de transport públic per un major ús.

4. Autoritats del sector públic (valor socioeconòmic):

P: Increment del cost dels sectors de cura, degut als serveis públics d’atenció als ancians.

B: COM'ON permetrà als ancians romandre més temps a la seva pròpia llar, reduint així el cost del sector públic que es deriva de les llars d'avis, etc. També reduirà la demanda de transport especial per a persones grans, ja que es realitzaran més desplaçaments en transport públic, i, a més a més, l’increment de l'ús de transport públic tindrà un efecte positiu sobre el medi ambient.

Els compradors

Els compradors de la solució COM'ON seran:

1. Els usuaris finals o els seus familiars, per serveis concrets.

2. Els proveïdors de transport, per l'agregació d'informació sobre el transport i la mobilitat, en funció de la nació.

En funció de l’assistència social de cada país, pot variar el grau en que els usuaris finals hagin de pagar els serveis ells mateixos, i fins a quin punt el sector públic tindrà incentius clars i marcs legals per subvencionar la contractació o prestació de serveis.

Entitats

 

Copenhagen Living Lab

www.copenhagenlivinglab.com

 

 

Xtel

www.xtel.dk

 

 

ACTIMO

www.actimo.dk

 

Laurea University of Applied Sciences

www.laurea.fi

 

Nearparent Oy

www.nearparent.com

 

 

Enthoven Associates

www.yellowwindow.com

 

 

Concept Factory

www.conceptfactory.lu

 

 

City of Luxembourg Luxembourg

www.vdl.lu

 

Amb la col·laboració de TMB: http://www.tmb.cat/en/home

Duració: 
03/2012 a 08/2014
Finançament: 
AAL Ambient Assisted Living 2011
Pressupost: 
2.698.711 €
Coordinador: