COIT

Informacio

Descripció

Ecosistema de les Sarxes de Sensors 

Descripció

Dins les possibles Nuevas Actividades Profesionales NAP, que promou el COIT, s’han identificat les Xarxes de Sensors com una d’elles. Aquesta activitat, en determinades condicions, ens permetria implantar i explotar aquest tipus de xarxes per tot el col·lectiu professional dels Enginyers de Telecomunicació.

Les xarxes de Sensors, WSN (Wireless Sensor Networks), han estat identificades com una de les tecnologies amb més futur, degut a la recent aparició de petits sensors electromecànics de baix cost, als avantatges en front altres tecnologies de telecomandament i telemetria, i a l’ampli camp d’aplicacions identificades per aquesta tecnologia.

Últimament, la importància de les xarxes de sensors ha augmentat al ser considerada una part de l’evolució d’Internet cap el “Internet de les Coses”, però la tecnologia de comunicació entre sensors i nodes és molt diversa i en moltes ocasions es tracta de tecnologia propietària, encara que s’està consolidant tecnologies estàndard com les de ZigBee, Bluetooth, Wi-fi, etc.

Existeixen a Espanya empreses dedicades al desenvolupament i comercialització de xarxes de sensors, però generalment són xarxes especifiques per a clients concrets, en general grans clients i l’Administració. Es pot dir que no existeix un ecosistema de moltes petites empreses i professionals que comercialitzin moltes aplicacions per a petites empreses i professionals. Però, sembla existir un mercat i la tecnologia necessària per satisfer-lo.

En aquest sentit, seria possible desenvolupar el mercat si els Enginyers de Telecomunicació, autònoms o constituïts com a petites empreses, IT, distribuïts per tota Espanya i amb un nombre suficient, desenvolupessin part de les seves activitats projectant i implementant xarxes de sensors, essent per això necessari agrupar tots els actors o agents d’un ecosistema WSN i relacionar-los entre si mitjançant un mercat digital o emarketplace, com s’indica a la següent figura:

 

Són part de l’ecosistema les empreses o professionals que hagin desenvolupat productes i tecnologia de xarxes de sensors i que desitgin establir acords comercials amb les IT/PYME i les Operadores per la seva comercialització.

i2CAT a Ecosistema de les Xarxes de Sensors

i2CAT, en col·laboració amb la Universidad Politècnica de Catalunya, porta prop de cinc anys investigant en tecnologies de xarxes  de sensors i actuadors, les quals han evolucionat de manera important millorant aspectes essencials, per exemple:

 • Consum de bateria
 • Eficiència dels protocols utilitzats
 • Abast de les comunicacions ràdio
 • Direccionament i mecanismes d'enrutament i transport
 • Fiabilitat i robustesa de les comunicacions
 • Flexibilitat d'arquitectures jeràrquiques o mallades

A causa d'aquests avenços tecnològics i conjuntament amb el abaratiment dels dispositius, el rang d'àrees on aquestes tecnologies s'apliquen s'han disparat:

 • Ciutats intel ligents (Smart Cities)
 • Sistemes domòtics
 • Eficiència energètica
 • Metering automàtic
 • Prevenció de riscos laborals
 • Sistemes de reg
 • Detecció i prevenció d'incendis
 • Personal or Body Àrea Networks (PAN / BAN)

En i2CAT, el objectiu principal del qual és transferir els resultats de la seva R+D+i al teixit industrial potenciant la capacitat d’innovació de les empreses col·laboradores, s'estan executant actualment  un nombre important de projectes en aquestes àrees, tenint contrastada solvència en:

 • Identificar el tipus de finançament públic que més s'ajusta a la necessitat de les empreses, tant en l’àmbit estatal (CENIT, Avanza I+D, etc.) com en l’àmbit internacional (EU FP7, IST-PSP CIP, Interegg, etc.).
 • Organitzar consorcis d'entitats públiques i privades en el cas de projectes col·laboratius.
 • Redacció de propostes per a optimitzar la probabilitat d'èxit en la convocatòria.
 • Coordinació de projectes individuals o en cooperació.
 • Activitats de recerca a nivell teòric i analític.
 • Desenvolupament de prototips tant a nivell hardware com software.
 • Realitzar transferència de resultats de projectes a altres empreses.
 • Desenvolupar mecanismes de protecció de resultats (patents, llicències, etc.)

i2CAT

La Fundació i2CAT és un centre de recerca i innovació, que centra la seves activitats en el desenvolupament de la Internet del futur. Els seus principals objectius són:

 • Promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya, de caràcter experimental i investigador.
 • Promoure la recerca avançada en l'àmbit de les xarxes i les aplicacions de banda ampla i la potenciació del seu ús en els diferents sectors de la Societat Catalana.
 • Desenvolupar tecnologies d'Internet a Catalunya en el nivell de les aplicacions, dels serveis i de la recerca tecnològica de xarxa avançada.
 • Generar plataformes de col·laboració entre el sector privat i el de recerca universitària.
 • Impulsar la col·laboració amb entitats i institucions que es proposin objectius similars.
 • Col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca nacionals i internacionals.
 • Participar en projectes de recerca d'àmbit europeu.

Si pertanys a una empresa del sector de les Xarxes de Sensors i vols desenvolupar un projecte d'innovació, però tens dificultats en algun dels punts esmentats anteriorment, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. (Coordinador del projecte)

Àrea: 
Duració: 
05/2010
Coordinador: