CIBER

Redes sociales y herramientas colaborativas para la investigación

Informacio

Descripció

L’objectiu bàsic d’aquest projecte és el desenvolupament d’un sistema complet de cooperació i intel·ligència col·lectiva per la investigació basat en un escriptori virtual que permeti integrar en un únic punt les diverses fonts d’informació i coneixement que pugui necessitar un professional del sector de la investigació, millorant els processos de marcatge automàtic de documents, descobriment automàtic d’informació i eines de treball col·laboratiu per al col·lectiu, que permeti la creació de comunitats d’interès i proporcioni un espai virtual al investigador com individu i com a membre de diferents grups de treball o interès.

La plataforma permetrà pel costat de l’usuari final millorar l’accés a la informació del seu interès, mitjançant tecnologies d’intel·ligència col·lectiva, sistemes de tractament de la informació mitjançant xarxes neuronals, així com videoconferència.

Entitats
Duració: 
01/2009 a 12/2010
Finançament: 
AVANZA I+D 2009