CarismaTiC

Suport psicosocial per a persones dependents

Informacio

Descripció

El projecte CarismaTiC proporciona a col•lectius que requereixen d’una atenció psicosocial determinada, especialment individus amb demència i el seu entorn familiar proper que habitualment representen el rol de cuidadors,  d’una eina que els permeti mantenir o millorar la seva qualitat de vida. Els serveis TiC incorporats permeten un contacte més proper amb els diversos professionals del sector social i/o sanitari a través d’un dispositiu mòbil (tabletPC) que incorpora serveis especialment dissenyats per respondre als problemes específics d’aquest col•lectiu i rebre una atenció més personalitzada.

Innovació

El projecte proporciona als nuclis de persones dependents amb problemes de demència de diversos serveis TiC a través d’un entorn mòbil personalitzat. CarismaTiC modifica el launcher dels entorns Android a fi de facilitar la interacció dels usuaris i permet adequar els serveis oferts d’acord a les necessitats específiques de cada l’usuari. Els professionals accedeixen als serveis a través d’un entorn web que permet l’accés a les diverses funcionalitats ofertes pel seu rol i la personalització remota dels serveis disponibles de l’usuari. Els principals serveis desenvolupats actualment són: servei de videoconferència, comunicació a través de missatgeria, vídeo-missatges o missatges de veu. 

Entitats
Duració: 
09/2012 a 12/2013
Finançament: 
Obra Social La Caixa 2012