BARCELONA CIUTAT INTEL·LIGENT

BARCELONA CIUTAT INTEL·LIGENT

Informacio

Descripció

En els darrers anys, les Smart Cities o ciutats intelligents han tingut una especial rellevància en l’àmbit de l’R+D+i.

La principal motivació per aquest projecte radica en el fet que la majoria d’aquestes tecnologies que hi participen disposen dels seus estàndards, o bé són tecnologies propietàries, però en cap cas hi ha un estàndard o model de referència que integri totes aquestes tecnologies aplicades al camp específic de les Smart Cities.

Per això, el projecte pretén definir, dissenyar i desenvolupar un model de referència d’una plataforma de gestió de xarxa i dades sensorials per a Smart Cities i, finalment, validar-lo en una ciutat important com és Barcelona, amb l’objectiu final que aquest model pugui ser adoptat per qualsevol altra ciutat d’arreu del món.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu Objectiu 2 de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya FEDER 2007-2013.

Innovació

Com a elements d’innovació destaquen:

  • Disseny, desenvolupament i validació de la plataforma de gestió de xarxa de sensors, considerant la capa de comunicacions i estructura de dades associada i permetent la integració d’altres tipus de comunicacions a nivell de xarxa de sensors, mateix protocol WSN o mateix protocol Wide Area Network (WAN). 
  • Desenvolupament d’una prova de concepte de la plataforma que inclourà el desplegament del sistema i que interactuarà amb infraestructures de sensors existents.
Beneficis

Els resultats d’aquest projecte permeten el desenvolupament de nous serveis en l’àmbit de les Smart Cities, tot integrant i interactuant amb dispositius ja existents de diferents proveïdors.

Àrea: 
Duració: 
12/2010 a 11/2012
Finançament: 
AGAUR Inforegió 2010
Pressupost: 
650.345 €
Coordinador: