Educació

Educació

Informacio

Definició

Àrea Educació

Catalunya té una llarga tradició en els camps de l'educació i la formació. Internet ha permès l'èxit internacional de noves institucions d'educació on-line com la Universitat Oberta de Catalunya o la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya; la Fundació i2CAT intenta aprofundir la recerca en la nova generació d'institucions de formació de xarxa i en xarxa.

 

Activitats

Les activitats d'aquesta Àrea estan en part compartides per activitats de l'Àrea Audiovisual i s'ocuparan també de l'aplicació de tota mena d'eines interactives a l'entorn de Educació. Entre altres es donarà cobertura a:

  • Creació de portals de gran amplada de banda per a l'ensenyament.
  • Eines de cerca intel·ligent de continguts educatius Multimèdia.
  • Personalització i detecció d'interessos per donar suport a comunitats d'usuaris finals i professionals.
  • Servei de vídeo en quasi temps real.
  • Serveis de Videoconferència d'alta qualitat.
  • Aplicació d'espais 3D per a l'educació.